Objektif

  • Memberi penerangan secara ilmiah dengan gaya bahasa mudah difahami
  • Memberi kefahaman tentang bidang bioteknologi dan aplikasinya
  • Menanam sikap ingin ambil tahu dan cakna akan perkembangan kajian saintifik semasa
  • Menggali hikmah-hikmah yang tersembunyi dalam ajaran Islam melalui pandangan sains dan bioteknologi
  • Menguatkan pegangan akidah umat Islam melalui pendedahan bukti-bukti sains yang menyokong al-quran dan hadis
  • Mengupas isu-isu terkini dengan membawa pembaca berfikir pada sudut pandangan jauh, positifdan optimis
  • Medium berinteraksi dan berkomunikasi

0 comments: